Clau d'inscripció del curs

La clau d'inscripcióa del curs impedeix que entrin al curs les persones no autoritzades.

Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui un compte d'usuari en aquest Moodle podrà inscriure's al curs simplement entrant-hi.

Si empleneu aquest camp, als estudiants que provin d'entrar PER PRIMERA VEGADA al curs se'ls demanarà que donen aquesta paraula o frase.

La idea és que proporcioneu la clau a les persones autoritzades per mitjà d'un correu privat, per correu postal, per telèfon o verbalment en una classe presencial.

Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul·lar la seva inscripció (en la pàgina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Això no afectarà els estudiants ja inscrits, però impedirà que els expulsats tornin a entrar-hi.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda