Descripció

Aquest tipus de pregunta no és en realitat una pregunta.

El que fa és escriure un text sense demanar cap resposta.

Pot ser utilitzat per mostrar un text descriptiu que utilitzarà el següent grup de qüestions.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda