Mida dels fitxers del curs

Aquest paràmetre defineix la mida màxima dels fitxers que poden penjar els estudiants en aquest curs (l'administrador defineix un límit màxim vàlid per a tot el lloc).

És possible posar límits inferiors dins dels diversos mòdul d'activitats.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda