Nombre de setmanes/temes del curs

Aquest paràmetre s'utilitza en els formats de curs "setmanal" i per "temes".

En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durarà el curs a partir de la data d'inici.

En el format per "temes", especifica el nombre de temes del curs.

En tots dos casos es tradueix en el nombre de secció o "caixes" que es creen a la part central de la pàgina del curs.

Índex de tots els fitxers d'ajuda