Formats de curs de Moodle

Format setmanal

    El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates exactes d'inici i de finalització. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir un termini que es prolongui una mica més, per exemple dues setmanes, i després d'això deixen d'estar disponibles.

Format per temes

    Molt semblant al format setmanal, tret que les "setmanes" aquí es diuen "temes". Un "tema" no té límits temporals. No cal especificar dates d'inici o de finalització del curs.

Format social

    Aquest format s'organitza al voltant d'un fòrum principal, el fòrum Social, que apareix a la pàgina principal del curs. És útil en situacions més informals. No cal ni que siguin cursos; per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.

Índex de tots els fitxers d'ajuda